XII Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce

Zachęcamy Panie z KGW Gminy Telatyn do udziału w XII Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce. Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie. Chętne Panie prosimy o kontakt z Działem Promocji i Kultury Urzędu Gminy Telatyn, tel. 84 66 13 110 wew. 38