Wznowienie obsługi prawnej

Wójt Gminy Telatyn informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. nastąpi
wznowienie świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie
Gminy Telatyn. Szczegółowe informacje zawiera harmonogram.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług prawniczych.

Dariusz Kozłowski

Wójt Gminy Telatyn