Wystawa historyczna przy Urzędzie Gminy Telatyn

Mieszkańcy Gminy Telatyn już po raz kolejny mogą zgłębić swoją wiedzę historyczną dzięki wystawie, która została umieszczona przy Urzędzie Gminy Telatyn. Tym razem jest ona poświęcona wydarzeniom sprzed 230 lat i dotyczy zagadnień związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Wystawa w Gminie Telatyn została wyeksponowana dzięki Posłowi na Sejm RP panu Tomaszowi Zielińskiemu, który jest zarazem jej autorem.

Jako Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1792 roku uchwalona na Sejmie Czteroletnim regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. I choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Telatyn do skorzystania z tej ,,lekcji historii” i obejrzenia pięknej wystawy.