Wyjazd do Krasnobrodu

18 sierpnia br grupa 20 Seniorów uczestniczących w projekcie ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” wzięła udział w wewnątrzpokoleniowym Rajdzie Pieszym Seniorów po Krasnobrodzie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy, wykonany specjalnie na tą okazję przez Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną ,,Warto Bo z Roztocza” z Krasnobrodu. Założeniem wydarzenia była integracja seniorów oraz promowanie zdrowego stylu życia. W Krasnobrodzie Seniorzy spotkali się z przewodnikiem, zwiedzili kapliczkę na wodzie, Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz kapliczkę św. Rocha. Wyjazd zakończył się wspólnym posiłkiem rajdowym, co dodatkowo przyczyniło się do stworzenia wspomnień i dobrych relacji. W drodze powrotnej odbył się konkurs podczas którego seniorzy odpowiadali na pytania związane z Krasnobrodem: Nad jaką rzeką leży Krasnobród, kiedy obchodzony jest odpust św. Rocha oraz wymienili atrakcje roztoczańskiego miasteczka. W godzinach popołudniowych, w dobrych humorach zadowoleni uczestnicy powrócili do domów.

Projekt ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020