Wójt Gminy Telatyn przekazał sprzęt komputerowy do szkół pozyskany w ramach projektu “Zdalna Szkoła”

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu sprzęt komputerowy jaki został zakupiony w ramach Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przekazany 27 maja br do dwóch szkół z terenu Gminy Telatyn. Sprzęt na ręce Pań dyrektor – pani Barbary Wójcik i pani Agnieszki Dobrowolskiej ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie oraz pani Stefanii Walczykiewicz ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Poturzynie przekazał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Łącznie szkoły otrzymały 30 sztuk wysokiej jakości laptopów wraz ze słuchawkami, ładowarkami i myszkami, które umożliwią dzieciom i nauczycielom w realizacji zdalnego nauczania w warunkach domowych.
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.