Wieczorne Spotkanie z historią

W godzinach wieczornych, 1 czerwca br na placu przy Szkole Podstawowej w Telatynie odbyło się Wieczorne Spotkanie z historią z udziałem zuchów ,,Ogniki” wraz z drużynową Izabelą Kozak oraz harcerzy z 19 DH Modrzewie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” wraz z druhem Henrykiem Szarugą. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele zespołu artystycznego ,,Fermata” wraz ze swoim opiekunem muzycznym panem Stanisławem Michalczukiem – również wieloletnim harcmistrzem oraz rodzice. Wszystkich obecnych powitali: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik oraz Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski.
Niezwykłe wieczorne spotkanie przy ognisku upłynęło przy dźwiękach polskich pieśni patriotycznych, które z entuzjazmem śpiewali zuchy i harcerze i przybyli goście. Bogaty scenariusz spotkania przewidywał także prelekcję, którą przygotował druh Henryk Szaruga – również nauczyciel historii, który w swojej opowieści opowiadał o czasach Powstania Styczniowego i tragicznych losach powstańców, którzy z determinacją walczyli o wolną Polskę stawiając opór zaborcom. Opowieści o ludziach, którzy umieli pięknie żyć i pięknie umierać. Wszyscy ulegli czarowi chwili, a blask płonącego ogniska i pięknie opowiadanej historii uświadomił nam szczęście niedocenianego pokoju, w jakim dane jest nam żyć. Wydarzenie to stało się również okazją do pośpiewania pieśni patriotycznych. Pięknym akcentem spotkania było również złożenie przysięgi zuchowej przez najmłodszą formacje w Gminie Telatyn – zuchy ,,Ogniki”.
Spotkanie upłynęło w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Było przede wszystkim patriotycznie ale też radośnie i wesoło. Były różne zabawy przygotowane przez drużynowego, wspólne śpiewania a na zakończenie ognisko.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
Nazwa własna zadania: ,,Powstanie Styczniowe – polskich serc zryw ku Niepodległości”.