Warsztaty wokalne z wokalistką Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

6 września 2022 r. dzieci uczestniczące w projekcie pn ”Łączy nas patriotyzm  i śpiew” szlifowały swoje głosy pod opieką  solistki Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Pani Barbary Rabiegi. Warsztaty odbyły się w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn. Brali w nich również udział Dyrektor Biblioteki Pani Alicja Górnik, instruktor zajęć wokalno-muzycznych Pan Roman Malinowski oraz Małgorzata Bryk – koordynator projektu.

Przez kilka godzin uczestnicy wykonywali przeróżne ćwiczenia głosu i dykcji, poznawali techniki występów scenicznych, ćwiczyli głos jak również wykonywali ćwiczenia rozluźniające mięśnie twarzy. Dzieci i młodzież trenowali bardzo intensywnie, z bardzo zadowalającymi efektami. Każdy mógł zaprezentować się w jakiejś piosence i wysłuchać cennych rad profesjonalnej wokalistki. Na koniec pani Barbara zaśpiewała kilka utworów oraz zaprezentowała stroje sceniczne.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”
Nazwa własna zadania: ,,Łączy nas patriotyzm i śpiew”