Warsztaty plastyczne z patriotycznym Aniołem w tle

W Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi, w dniach 18 i 19 lipca br odbyły się Warsztaty plastyczne pn. ,,Anioł z biało – czerwona flagą”, które przyniosły uczestniczkom nie tylko wiele radości ale przede wszystkim nabycie nowych umiejętności i pięknego Anioła z biało – czerwoną flagą. W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 30 uczestniczek, które miały zapewnione warunki do całkowitego zaangażowania się w działania twórcze, rozwoju swych zainteresowań plastycznych oraz poznania nowych technik plastycznych. Anioł został wykonany przy użyciu powertexu – niezwykle wspaniałego utwardzacza tkanin na bazie wody, który pozwolił uczestniczkom na kreatywne ukazanie swych plastycznych zdolności. Warsztaty prowadziła pani Joanna Patron – właścicielka galerii ,,W Ramach Sztuki” i wielka pasjonatka rękodzieła.

Jak da się wyraźnie zauważyć takiego typu spotkania uwrażliwiają na wartości wizualne, a w toku samodzielnych doświadczeń pobudzają do myślenia, rozwijają wyobraźnię. Jednocześnie nie dają gotowych rozwiązań, nie narzucają interpretacji, a jedynie utrwalają przekonanie, że nie istnieje jeden dobry sposób wykonania zadania, a liczy się przede wszystkim własna inwencja i pomysłowość . “Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – nazwa zadania: Mieszkańcy Gminy Telatyn RAZEM dla Niepodległej.