Warsztaty garncarstwa i ceramiki

Podczas Pikniku rodzinnego, który odbył się 30 sierpnia w Nowosiółkach odbyły się miedzypokoleniowe warsztaty ceramiki i garncarstwa, poprowadzone przez członków Spółdzielni Socjalnej Warto bo z Roztocza, którzy mają swoją siedzibę w Krasnobrodzie. Instruktorami byli pani Magdalena Drożdż i pan Mirosław Lipski. W warsztatach uczestniczyli, jak sama nazwa wskazuje zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy Gminy Telatyn. Był to szczególny czas ciekawej i twórczej zabawy, kiedy to powstawały gliniane miski i dzbanki. Każdy mógł się nauczyć, jak własnoręcznie wykonać coś z gliny oraz w sposób niezwykle kreatywny spędzić czas.

Projekt ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020