W Posadowie uczczono pamięć poległych w 1944 roku

,,Jak pokazuje historia Gminy Telatyn, to szczególne miejsce na mapie powiatu tomaszowskiego, w którym lokalna ludność bardzo często doświadczała wielu krzywd i cierpień, jakie niosło za sobą doświadczenie II wojny światowej. Świadczą o tym liczne pomniki – mogiły w naszych gminnych miejscowościach, przy których jakaś niewidzialna siła każe się zatrzymać i pochylić głowę” – tymi słowami rozpoczął swoje okolicznościowe przemówienie wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski podczas corocznych uroczystości patriotycznych, które są organizowane w Posadowie dla uczczenia pamięci tych, którzy polegli w walkach pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami w czerwcu 1944 roku. W tym roku, 11 czerwca br obchodziliśmy już 79 rocznicę od tych wydarzeń. Wydarzeń bolesnych ale jakże wymownych, bo jak podkreślił Wójt Gminy ,,Dzisiaj stając w obliczu wydarzeń sprzed 79 lat wiemy, że w dziejach naszej Ojczyzny są wydarzenia straszne ale to z jaką determinacją potrafimy walczyć o wolną Polskę, o polskość, jak potrafimy swoją wolność odzyskiwać, jest świadectwem tego jakim narodem jesteśmy”.

W wydarzeniu tym oprócz gospodarza miejsca, Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński,

Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Radny Rady Powiatu pan Jan Kowalczyk, Radni Gminy Telatyn  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, służby mundurowe: st. chor. sztab. Mariola Mróz z  Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, mł. chor. Sylwester Lipski z  Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z panią Moniką Tętnowską, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik,  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Telatyn na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego druhem Romanem Kurnikiem,  Druh  Henryk Szaruga wraz z Harcerzami z 19 Drużyny Harcerskiej ,,Modrzewie” im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” oraz najmłodsza formacje w gminie zuchy z 19 Gromady Zuchowej ,,Ogniki” wraz z druhną Izabelą Kozak, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Telatyn. Obecne były również poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn, Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i OSP Posadów.

Mszę św w intencji poległych w 1944 roku odprawił Proboszcz Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie ks. Grzegorz Hałas w koncelebrze z ks. Krzysztofem Wawszczakiem z Parafii pw. Św. Anny w Wasylowie Wielkim.

Po uroczystości w kościele wszyscy udali się pod pomnik upamiętniający poległych, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.