W Gminie Telatyn rolnicy podziękowali za zebrane plony

30 sierpnia 2020 roku uroczystym przejściem korowodu dożynkowego do Kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach rozpoczęły się Dożynki Gminno – Parafialne w Gminie Telatyn. W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Telatyn i poszczególnych parafii, delegacje z wieńcami oraz zaproszeni goście: Radni Powiatu: pan Jacek Pawłucki – przedstawiciel Starosty Tomaszowskiego oraz pan Jan Kowalczyk, Wiceprzewodniczacy Powiatowej Izby Rolniczej pan Mariusz Lisecki, pani Monika Aleksandrowicz z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim, pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, Dyrektorzy Szkoły w Telatynie panie: Barbara Wójcik i Agnieszka Dobrowolska, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysi na czele z Przewodniczącą Sołtysów Gminy Telatyn panią Małgorzatą Malinowską oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Nowosiółki wraz z pocztem sztandarowym.

Korowód prowadzili Starostowie Dożynek – Starościna pani Agnieszka Deryło i Starosta pan Zbigniew Piskor. Starostowie na ręce Proboszcza Parafii ks. Jerzego Rzeszowskiego i Wójta Gminy Telatyn przekazali chleb dożynkowy, wypieczony z tegorocznego zboża i piękne kwiaty. Piękne wiersze dożynkowe, autorstwa lokalnej poetki pani Winczysławy Barteckiej recytowali: Dominika i Sebastian Piskor oraz Julia Mucha W słowie skierowanym do obecnych, Wójt Gminy podkreślił znaczenie obchodzonego święta dożynkowego i trudu pracy rolnika – ,, Rolnicy bądźcie dumni z waszego zawodu, bo to Wy jesteście żywicielami naszego narodu (…) Dlatego chciałbym Wam podziękować i złożyć wyrazy najwyższego szacunku dla waszej ciężkiej pracy. Życzę, by Wasze gospodarstwa się rozwijały, przynosiły godziwe dochody, były Waszą dumą. Niech ciężkiej pracy, którą wykonujecie towarzyszą satysfakcja i radość, a w waszych domach zawsze panuje zdrowie, pomyślność i dostatek.” List do rolników skierował również Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Uroczysta Msza św. Dożynkowa, którą w koncelebrze z ks. Jerzym Rzeszowskim – proboszczem parafii w Nowosiółkach odprawił ks. Grzegorz Hałas – proboszcz parafii w Rzeplinie. W czasie mszy proboszcz poświęcił chleby i wieńce przygotowane przez 12 sołectw z Gminy Telatyn: Kryszyn, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Wasylów, Poturzyn, Posadów, Radków, Żulice, Suszów, Telatyn i Telatyn I. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Chór Parafii Nowosiółki. Na zakończenie uroczystości miał miejsce tradycyjny poczęstunek Chlebem dożynkowym oraz ciastem i wypiekami przygotowanymi przez panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminno – parafialnych – Księżom, chórowi parafialnemu z Nowosiółek, Dyrektor Biblioteki, poszczególnym sołectwom na czele z Sołtysami, Radnym Gminy Telatyn, Jednostkom OSP, Kołom Gospodyń oraz wszystkim, tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Święta Plonów.