W Gminie Telatyn działał Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

We wtorek, 29 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Telatyn działał Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, w którym istniała możliwość uzyskania informacji nt. środków unijnych. Z porad konsultanta skorzystali Mieszkańcy Gminy Telatyn, którzy wyrazili zainteresowanie pozyskaniem informacji na temat obowiązujących źródeł dofinansowania na realizację swoich projektów.  

Głównym celem działania takich punktów jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu