V Wojewódzki konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Zapraszamy mieszkańców Gminy Telatyn do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a współorganizatorami są Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do Centrum spotkania Kultur w Lublinie w dniach 1 – 11 marca 2024 r. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, metryczkami i formularzami danych osobowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 marca 2024 r. w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.
Prosimy o dostarczenie prac oraz wypełnionej karty zgłoszenia i metryczki do Urzędu Gminy Telatyn, Dział Promocji i Kultury do dnia 1 marca 2024 roku, do godz. 15.30. Wybrane prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.
Prosimy również o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf załącznik 2_metryczka 3 MB 94
pdf załącznik 1_karta 3 MB 19
pdf Regulamin_V_Palma_i_pisanka_logo_550 1 MB 94