Uwaga Rolnicy

Rolnicy poszkodowani wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej winni niezwłocznie przekazać wypełnione wnioski i oświadczenia do właściwego Urzędu Gminy. Poniżej znajdą Państwo zaktualizowane wzory oświadczeń rolników o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Wzory obowiązywały będą w procedurze szacowania strat spowodowanych ww. zjawiskami w 2020 r.

Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.p1/rolnictwo/l 10986 procedura-szacowania-strat.html oraz dostępne w formie papierowej w tutejszym urzędzie.

 W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ww. dokumentów, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Telatyn, pod nr tel. 84 6613110 wew. 40.