UWAGA FERIE ZIMOWE 2019!

Ośrodek Kolonijny „U ZIOMKA” w Murzasichle położony na terenie malowniczych lasów tatrzańskich. Do Zakopanego tylko 7 km, a najbliższy wyciąg znajduje się 150 m od ośrodka.
W założeniu pobytu na wypoczynku zimowym:
– wycieczki;
– ogniska;
– dyskoteki;
Wiele atrakcji dla dzieci!!!!
Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem dla dzieci.
INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2019 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW
Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest
ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Proszę o dopilnowanie, aby zaświadczenia były wystawione na rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające sytuację).
Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Zaświadczenie z KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu lub pobiera rentę, czy emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej podpisane niebieskim długopisem.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych- obowiązkowo (według formularzy załączonych
do oferty).
2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodnie z wcześniej opisanymi wymogami.
Dokumenty proszę składać jak najszybciej!
Dopłata do ferii zimowych = 399 zł dopłata do turnusu+180 zł dopłata do transportu= 579zł
Wypoczynek zorganizowany:
– w Ośrodku „U ZIOMKA” we wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B,
34- 531 Murzasichle.
Turnus trwa 10 dni, od 15.02.2019 – 24.02.2019 planowany w trakcie ferii zimowych dla
poszczególnych województw.
Dane koordynatora:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel./ fax\: 82 576 14 16
e- mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa- Mariusz Gołębiowski- 507 751 786