Uroczystości patriotyczne w Posadowie

2 czerwca br odbyły się w Posadowie uroczystości związane z upamiętnieniem poległych żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii podczas walk jakie zostały stoczone 75 lat temu pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami.

Jak podaje historia atak na polskie wsie nasilił się już w kwietniu 1944 roku – płonęły domostwa, a płacz i jęk mordowanych w bestialski sposób ludzi roznosił się po południowo-wschodnich krańcach Polski. Główny atak na skupiska ludności polskiej rejonu tomaszowskiego zaplanowany został przez UPA na Wielkanoc z 9 na 10 kwietnia 1944 roku. Zaskoczone wówczas oddziały Armii Krajowej zostały wyparte ze wsi Posadów i zajęły pozycje wzdłuż rzeki Huczwy. Na skutek zaciekłych kwietniowych i majowych walk na ziemiach powiatu tomaszowskiego, powstał stukilometrowy front. Po jednej stronie znalazły się oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, natomiast po drugiej watahy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Aby uprzedzić działania Ukraińskiej Powstańczej Armii, oddziały polskie już od 1 czerwca 1944 zaczęły przygotowywać się do planu natarcia na odcinku Tyszowce–Łaszczów–Jarczów. 2 czerwca o godzinie 2 w nocy zgrupowania polskie przystąpiły do ofensywy. Była to jedna z największych na Zamojszczyźnie bitew z wojskami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Główny bój stoczony został w rejonie wsi Ulhówek i Rzeczyca. W bitwie tej oddziały polskie poniosły ciężkie straty – strona ukraińska przeważała liczebnie i zbrojeniowo. Bitwa zakończyła się około godziny 16, a zgrupowaniom polskim nie udało się przełamać ukraińskich linii obronnych. W walkach 2 czerwca zginęło 71 żołnierzy Armii Krajowej, a około 100 partyzantów zostało rannych. Mimo braku wyraźnego zwycięstwa, na skutek bohaterskiej postawy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, nie udało się wprowadzić w życie zbrodniczego planu eksterminacji Polaków, a każda akcja ukraińska, powodowała odwet ze strony polskiej.

Organizatorem wydarzeń patriotycznych, które odbyły się w rocznicę walk – 2 czerwca był Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz mieszkańcy Posadowa. Ceremonia rozpoczęła się Mszą św. w intencji poległych w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w Posadowie, którą koncelebrowali ks. Grzegorz Hałas i ks. Józef Starszuk. Uroczystości zgromadziły tych, którzy chcieli uczcić pamięć walczących oraz tych, którzy w tym dniu wspominali najbliższych. Obecni byli również: przedstawiciele Powiatu Tomaszowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski z rodziną, przedstawiciele Rady Gminy Telatyn – pan Jarosław Romanowski Przewodniczący oraz Radny pan Bartłomiej Bednarczyk, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, kombatanci, delegacje służb mundurowych: mjr Tomasz Suchecki z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Mjra Henryka Dobrzańskiego ,,Hubal”, asp. Ireneusz Pełka kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie, chor. szt. SG Sebastian Harbuz z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie oraz mł. chor. SG Katarzyna Tymofijewicz z Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, przedstawiciel Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskiem i zarazem Gminny Komendant ZOSP RP druh Jacek Nowosadowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Roman Kurnik wraz z jednostkami OSP z terenu Gminy Telatyn, Henryk Szaruga – opiekun 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie wraz z harcerzami, dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pan Bogdan Tucki, społeczność szkolna oraz mieszkańcy Posadowa i okolicznych miejscowości. W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe: Gimnazjum w Telatynie, Szkoły Podstawowej w Telatynie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rejon Telatyn, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych rejon Ulhówek oraz OSP Posadów. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień i odczytaniu listu okolicznościowego od Posła na Sejm pana Tomasza Zielińskiego, uczestnicy uroczystości udali się pod mogiłę do posadowskiego lasu, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przybycie i oddany hołd tym, którzy walczyli o to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.