Uroczystości patriotyczne w Posadowie

,,Przenieśmy się myślami do wydarzeń sprzed 80 lat…. spróbujmy sobie wyobrazić, że jesteśmy w posadowskim lesie, wokół słychać strzały karabinów, wybuchy dział, krzyki rannych żołnierzy. Nad głową słychać ryk samolotów – to niemieckie lotnictwo wspiera sukcesywnie Ukraińców atakujących z pełną zaciekłością polskie odziały. Oczyma wyobraźni widzimy utrudzonych polskich żołnierzy, w brudnych i zakrwawionych mundurach, którzy mimo swego zmęczenia, czasami ludzkiej bezsilności z determinacją walczą o wolną Polskę, o każdy skrawek swej ojczystej ziemi – naszej ziemi. O to, by ich bliscy w końcu po tylu latach wojny mogli poczuć się bezpiecznie we własnym kraju.” – tymi słowami swoje okolicznościowe wystąpienie rozpoczął Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, podczas uroczystości patriotycznych, które odbyły się 9 czerwca br. w Posadowie. Upamiętniają one żołnierzy i partyzantów skupionych w oddziałach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, walczących w nazwanej jedną z największych bitew jakie miały miejsce na Zamojszczyźnie a która miała miejsce właśnie pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami w czerwcu 1944 roku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej w Posadowie, którą w intencji poległych odprawił proboszcz parafii w Rzeplinie ks. Eugeniusz Adamek.  Wojskową Asystę Honorową przy pomniku zapewnił 192. Batalion Obrony Pogranicza z Poturzyna. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn, Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Komarów, Szkoły Podstawowej w Telatynie i OSP Posadów. Jako przedstawiciele poszczególnych urzędów i instytucji obecni byli także: Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pan Wiesław Cielica, Radna Rady Powiatu i zarazem Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, Radni Gminy Telatyn  na czele z Wice Przewodniczącym Rady Gminy panem Mateuszem Grabczukiem i panią Elżbietą Sachajko, sołtysi wraz z sołtys Posadowa panią Anną Kowalską, delegacja z Gminy Komarów – potomkowie tych, którzy brali udział w walkach w 1944 roku: pan Marek Wiśniewski, Henryk Ożga, Józef Mazur i Piotr Mazur, Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego reprezentowała pani Ewelina Galant-Woźniak, służby mundurowe: w imieniu Dowódcy 192. Batalionu Obrony Pogranicza z Poturzyna – starszy podoficer dowództwa st. chor. sztab.  Sławomir Szafraniec, Kierownik Zespołu służby granicznej por.  SG Sebastian Harbuz z  Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie, Ppor. SG Anna Świder z  Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze pan Leszczek Dmitroca, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z dyrekcją panią Małgorzatą Śliczniuk – Loa i panią Wiesławą Przytuła, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik, przedstawiciele OSP Gminy Telatyn  na czele z Gminnym Komendantem ZOSP RP Gminy Telatyn druhem Jackiem Nowosadowskim,  Druh Henryk Szaruga wraz z Harcerzami z 19 Drużyny Harcerskiej ,,Modrzewie” im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” oraz najmłodsza formacja w gminie – zuchy z 19 Gromady Zuchowej ,,Ogniki” oraz mieszkańcy Gminy Telatyn. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik ku czci poległych w posadowskim lesie gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz mieszkańcy Posadowa.