Uroczystości patriotyczne w Posadowie

W posadowskim lesie 2 czerwca 1944 roku miała miejsce największa na Zamojszczyźnie bitwa z wojskami Ukraińskiej Powstańczej Armii – armii, która zarówno przeważała liczebnie jak również była lepiej uzbrojona niż oddziały AK i BCh. Dodatkowo wspierana była przez oddziały niemieckie, którym również zależało na niszczeniu Polski i Polaków. W bitwie pod Rzeczycą i Ulhówkiem oddziały polskie poniosły ciężkie straty. Całodzienna krwawa bitwa zakończyła się w godzinach popołudniowych, niestety polskim zgrupowaniom nie udało się przełamać linii obronnych UPA. W czasie trwania bitwy spłonęły wsie: Posadów, Szlatyn, Łubcze, Żerniki, Rzeczyca, Podlodów, Zimno i część Ulhówka. W godzinach wieczornych polskie zgrupowania wycofały się na linię rzeki Huczwy. W walkach zginęło 71 żołnierzy AK i około 100 partyzantów zostało rannych.

W niedzielę, 14 czerwca br w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w Posadowie odbyły się uroczystości patriotyczne, upamiętniające poległych żołnierzy w walkach o wolną Polskę, którzy zginęli 76 lat temu.

Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Przedstawiciele Rady Gminy- Przewodniczący pan Jarosław Romanowski oraz Radny pan Bartłomiej Bednarczyk, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz pracownicy Urzędu Gminy, kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Ulhówek i Łaszczów, Jednostki OSP – OSP Nowosiółki i OSP Posadów, harcerze z 19 DH Modrzewie z druhem Henrykiem Szarugą. Licznie przybyli również mieszkańcy Gminy Telatyn. W wydarzeniu uczestniczyły również poczty sztandarowe – Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn, Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Ulhówek i Łaszczów, OSP Posadów i OSP Nowosiółki.

Po przemówieniach okolicznościowych – Wójta Gminy pana Dariusza Kozłowskiego i Posła na sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, odprawiona została Msza św. w intencji poległych, którą koncelebrowali ks. Grzegorz Hałas i ks. Józef Starszuk.

Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik ku czci poległych w posadowskim lesie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.