Uroczystości patriotyczne w Gminie Telatyn

Rozważaniami Drogi Krzyżowej w Kościele parafialnym w Nowosiółkach rozpoczęły się doroczne uroczystości patriotyczne upamiętniające 78 rocznicę tragedii, jakiej dokonali nacjonaliści spod znaki OUN-UPA na mieszkańcach Poturzyna i okolicznych miejscowości w kwietniu 1944 roku.

W uroczystości udział wzięli: pan Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm, pan Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, Radni Powiatu Tomaszowskiego na czele z panem Wiesławem Cielicą – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, Radni Gminy Telatyn wraz z Przewodniczącym panem Jarosławem Romanowskim, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Jacek Gala i Gminny Komendant ZOSP RP druh Jacek Nowosadowski wraz z jednostkami OSP z terenu Gminy Telatyn, Henryk Szaruga – opiekun 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie wraz z harcerzami, zuchy wraz z opiekunem panią Izabelą Kozak, dyrektorzy szkół: Barbara Wójcik i Agnieszka Dobrowolska wraz z gronem pedagogicznym i społecznością szkolną Szkoły Podstawowej w Telatynie, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, przedstawiciele Stowarzyszenia Moje Nowosiółki, sołtysi oraz mieszkańcy Poturzyna i całej Gminy Telatyn. Obecne były również poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie oraz Światowego Związku Żołnierzy AK – Rejon Telatyn

Słowo powitania do wszystkich obecnych skierował gospodarz miejsca Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, który wyraził wdzięczność za liczną obecność i przywołał historyczne treści sprzed 78 lat, które miały miejsce na poturzyńskiej ziemi. Słowo do uczestników skierował również Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński.

Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Telatynie pod opieką pań: Joanny Szuryn i Moniki Tętnowskiej. Msze św. w intencji pomordowanych odprawił ks. Jerzy Rzeszowski – proboszcz parafii w Nowosiółkach w koncelebrze z ks. Andrzejem Bastrzykiem – proboszczem parafii w Żulicach. Oprawę muzyczną zapewnił Chór parafialny z Nowosiółek pod opieką pani Anny Sienkiel.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości pojechali do Poturzyna, gdzie pod pomnikiem ku czci pomordowanych złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i patriotyczną postawę.