Uroczystości patriotyczne w Gminie Telatyn – przekazanie odrestaurowanego pomnika

Uroczystości patriotyczne związane z przekazaniem odrestaurowanego pomnika Bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945 rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Telatynie, w niedzielę, 13 września 2020 roku.  W uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński,  gen.bryg SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie,  Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, mjr Dariusz Wyżyn z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra H. Dobrzańskiego ,,Hubal” mjr SG Jan Pocztar – Zastępca Komendanta PSG w Chłopiatynie , kpt. Małgorzata Oleszczuk z Placówki SG w Dołhobyczowie, , społeczność szkolna wraz z dyrekcją szkoły – panią Barbarą Wójcik i panią Agnieszką Dobrowolską, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik, pan Piotr Saputa z Urzędu Gminy Krynice, Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga, pracownicy Urzędu Gminy, druh Jacek Nowosadowski – Gminny Komendant ZOSP RP gminy Telatyn, druh Roman Kurnik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie oraz delegacje z poszczególnych jednostek OSP, sołtysi, członkinie KGW, harcerze z 19 DH ,,Modrzewie” wraz z opiekunem druhem Henrykiem Szarugą oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą kapelmistrza mjra Bogdana Pałczyńskiego, która wystąpiła również z krótkim koncertem pieśni patriotycznych. Po Mszy świętej, uczestnicy w defiladzie przemaszerowali pod Pomnik, gdzie przy dźwiękach Hymnu miało miejsce uroczyste podniesienie Flagi Państwowej. Wartę honorową przy pomniku oraz Poczet flagowy wystawili żołnierze z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra H. Dobrzańskiego ,,Hubal”. Historię pomnika przedstawił Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, który w swoim wystąpieniu okolicznościowym przypomniał, iż ,,Historia pomnika w Telatynie sięga czasów zaborów. W lutym 1925 r. Rada Gminy Telatyn postanowiła, ażeby w miejsce zburzonego przez działania wojenne byłego pomnika rosyjskiego wybudować na ocalałym fundamencie nowy pomnik na pamiątkę odrodzenia polskiej państwowości. 2 października 1932 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w dziesiątą rocznicę zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej. Odsłonięcia dokonał gen. Władysław Bortnowski- dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu, a poświęcił Marian Leon Fulman biskup lubelski. Honorowym uczestnikiem uroczystości był Stanisław Świeżawski – Poseł na Sejm III kadencji.” Jak podkreślił Wójt – ten pomnik stanowi swoistego rodzaju ołtarz przeszłości, który symbolizuje tych, którzy na przestrzeni lat walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Tych, których sercem rządził i rządzi honor, patriotyzm i dobro Ojczyzny. Słowo do obecnych skierowali również zaproszeni goście. Po części oficjalnej poszczególne delegacje złożyły kwiaty a orkiestra zagrała pieśń ,,Śpij kolego” oraz ,,Rotę”