Uroczystości Patriotyczne upamiętniające Polaków zamordowanych przezUkraińską Powstańczą Armię w Łachowcach

30 kwietnia w Łachowcach odbyły się uroczystości Patriotyczne upamiętniające Polaków zamordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię w Łachowcach, Budyninie, Posadowie i okolicach 9 kwietnia 1944r. oraz w maju 1945r. W uroczystości oprócz gospodarza gminy Pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli: ks. Grzegorz Hałas – proboszcz parafii w Rzeplinie, Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Zieliński wraz z małżonką, Pan Henryk Karwan – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Wiesław Cielica – Członek Zarządu Rady Powiatu Tomaszowskiego, mł. chor. SG – Katarzyna Tymofijewicz, sierż. szt. SG Mateusz Zwolak, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym panem Jarosławem Romanowskim, radny z Łachowiec pan Janusz Szczerba, społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z Dyrekcją: panią Małgorzatą Śliczniuk-Loda i panią Wiesławą Przytułą, harcerze z 19 DH Modrzewie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” wraz z druhem Henrykiem Szarugą oraz zuchy ,,Ogniki”, druh Roman Kurnik – Prezes ZOSP RP w Telatynie, jednostka OSP Łachowce, OSP Posadów, KGW w Łachowcach, sołtys miejscowości Łachowce pan Henryk Golik, sołtys wsi Radków – pan Zygmunt Kozub.
Po przemówieniach okolicznościowych odprawiona została Msza św. w intencji poległych. Po Mszy św. poświęcono odnowiony pomnik, który jest wyrazem pamięci o tragicznie pomordowanych. Na ten cel zostały pozyskane środki finansowe w kwocie 38 tys. złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na miejscu poprzedniego pomnika powstał nowy pomnik-rzeźba wykonany z kamienia józefowskiego z ręcznie rzeźbionymi elementami: krzyżem, który symbolizuje cierpienie i orłem w koronie – symbolem Polski.
Dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości – mieszkańcom Łachowiec na czele z Radnym – panem Januszem Szczerbą, sołtysem panem Henrykiem Golikiem, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łachowcach oraz Jednostce OSP Łachowce.