Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym ,,Mój ogród wiosną”

W dniu 6 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy Telatyn odbyło się uroczyste podsumowania konkursu pt. ,,Mój ogród wiosną”, którego organizatorem był Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski pod honorowym patronatem posła na Sejm Pana Tomasza Zielińskiego i Lubelskiej Izby Rolniczej.

Celem Konkursu było: ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody, docenienie piękna przydomowych ogródków, rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. W konkursie wzięło udział 21 uczestników – uczniów za Szkoły Podstawowej w Telatynie i Szkoły Podstawowej w Poturzynie. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

W spotkaniu – oprócz nagrodzonych uczestników konkursu, uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, kierownik KRUS w Tomaszowie Lubelskim pani Monika Pikuła, pracownik Lubelskiej Izby Rolniczej pani Zofia Dybała oraz gospodarz miejsca – Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie prace:

Wyróżnienia otrzymali:

1. NIKOLA SOBUŚ – nagroda specjalna Wójta Gminy Telatyn

2. FILIP ŁUKASIK BOŻEK– nagroda Posła na Sejm Tomasza Zielińskiego

3. JULIA KOPCZYŃSKA – nagroda Posła na Sejm Tomasza Zielińskiego

4. JAKUB SZARUGA – nagroda Posła na Sejm Tomasza Zielińskiego

5. MARTYNA RAJTAK – nagroda Lubelskiej Izby Rolniczej

6. MARTA LIZAK – nagroda Lubelskiej Izby Rolniczej

7. JUSTYNA DYMITRASZ – nagroda Lubelskiej Izby Rolniczej

8. TOMASZ STEFANIUK – nagroda KRUS

9. AMELIA ADAMCZUK – nagroda KRUS

10. ALEKSANDRA KASPRZAK – nagroda KRUS

Nagroda za uczestnictwo:

1. KONRAD WLAŹ

2. OLIWIA PIEPRZOWSKA

3. ŁUKASZ MĘKAL

4. NIKOLA BRZOZOWIEC

5. MARTYNA KONTKIEWICZ

6. MAŁGORZATA GRABIK

7. SZYMON MĘKAL

8. MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

9. KAMILA NOGAS

10. PRZEMYSŁAW CIOCH

11. RÓŻA BARTNICKA

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.