Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września br uczniowie ze Szkół Podstawowych na terenie gminy Telatyn zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020, który tradycyjnie jak co roku rozpoczęli Mszą św. Dalsze uroczystości odbyły się w poszczególnych Szkołach.

W inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie uczestniczył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, uroczyście powierzając zarządzanie Szkołą pani Barbarze Wójcik, która od 1 września jest pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły. Wójt Gminy przekazał również na ręce nowej pani Dyrektor wielofunkcyjne notebooki, które mają służyć uczniom i pomagać im rozwijać swoje zdolności. Notebooki zostały pozyskane w ramach mikroprojektu ,,Cyfrowa Gmina Telatyn”, 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Młodzież szkolna przygotowała część artystyczną nawiązującą do tematyki wybuchu II wojny światowej oraz powrotu dzieci z wakacji.