Uroczyste obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Telatyn

Świętowanie 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Telatyn rozpoczęły się już 10 listopada w Szkole Podstawowej w Telatynie. Uroczystą Akademię przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli, którzy poprzez piękne pieśni patriotyczne i wiersze przybliżyli uczestnikom tematykę związaną z trudnościami z jakimi borykała się Niepodległa Polska.

W uroczystości uczestniczyły Poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Telatynie, Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn oraz proporzec w barwach 12 Pułku Ułanów Podolskich 19 Drużyny Harcerskiej Modrzewie. Oprócz społeczności szkolnej na czele z dyrekcją: paniami Małgorzatą Śliczniuk – Loda oraz Wiesławą Przytułą obecni byli również: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga wraz z pracownikami Urzędu, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik, z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców pani Joanna Sławińska, harcerze wraz z drużynowym Henrykiem Szarugą z 19 DH Modrzewie, zuchy wraz z drużynową Izabelą Kozak oraz rodzice i mieszkańcy Gminy Telatyn.

Akademia miała na celu wzbogacić przede wszystkim wiedzę uczestników o historycznych wydarzeniach sprzed ponad 100 lat, rozwijać szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń, uświadomić ciągłość historii, ale także wzbudzić refleksje patriotyczne. Jako pierwsze zaprezentowały się taneczne zespoły dziecięce z kl. I-III prowadzone przez panią Janinę Tucką a następnie uczniowie klas VII pod opieką pani Małgorzaty Pelczar, pani Moniki Tchórzewskiej i pana Krzysztofa Michalczuka. W przygotowanym montażu słowno – muzycznym zobrazowano sytuację polityczną na ziemiach polskich, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ukazano ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o własne państwo. 

Drugi dzień świętowania – 11 listopada rozpoczął się Uroczystą Mszą św. w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Telatynie w intencji walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny. Po Mszy św. uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945 w Telatynie.

Dopełnieniem świętowania będzie Koncert patriotyczny, który odbędzie się 18 listopada w Domu strażaka w Telatynie, na który serdecznie zapraszamy.