UROCZYSTA ODPRAWA PREZESÓW I NACZELNIKÓW OSP

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Gminny Komendant ZOSP RP Telatyn druh Jacek Nowosadowski oraz Prezesi i Naczelnicy z poszczególnych jednostek OSP Gminy Telatyn uczestniczyli 28 stycznia 2019r. w zorganizowanej już po raz czwarty, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odprawie szkoleniowej Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego. W odprawie, oprócz delegacji z poszczególnych Jednostek OSP uczestniczyli także: Tomasz Zieliński – poseł na sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, bryg. Zenon Pisiewicz – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba – członek honorowy ZG ZOSP RP, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Zamościu, ks. Stanisław Szałański – kapelan powiatowy straży pożarnych w Tomaszowie Lubelskim, przedstawiciele powiatu, samorządów miast i gmin oraz służb współdziałających. Odprawa rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz hymnu związku OSP RP „Rycerze Floriana” w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Tomaszów Lubelski pod dyrekcją kapelmistrza mjr w st. spocz. Bogdana Pałczyńskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Tomaszowski, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Tomaszowska Komenda Powiatowa PSP. Odprawę prowadził dh Kazimierz Organista – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim.
W ramach odprawy druh Kazimierz Organista przedstawił stan organizacyjny OSP w Powiecie Tomaszowskim, natomiast  realizację zadań ochrony przeciwpożarowej przez samorządy Powiatu Tomaszowskiego przybliżył wszystkim st. bryg. w st. spocz. Stanisław Kielech (Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego).  O współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego opowiadał  kpt. Artur Kaczkowski a druh Piotr Krzych omówił rolę Prezesa i Naczelnika w życiu jednostki OSP  oraz zasady rozliczeń finansowych. St. kpt. Ryszard Neć – przybliżył podstawowe zadania prewencyjne w działalności OSP, natomiast mł. bryg. Andrzej Bartecki omówił regulamin umundurowania i uroczystości pożarniczych. Podczas tegorocznej odprawy podsumowano również działalność Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim za rok 2018 oraz omówiono planowane przedsięwzięcia na rok 2019. Obecnie na terenie powiatu tomaszowskiego działa łącznie 126 jednostek OSP, przygotowanych do działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie swojej gminy czy powiatu. Spośród nich 22 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rocznie jednostki OSP na terenie powiatu uczestniczą w 350-400 zdarzeniach (pożar w Kryszynie został zaliczony do jednego z najgroźniejszych i najbardziej trudnych w powiecie tomaszowskim w 2018 roku). Informacje te wszystkim uczestnikom odprawy przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk. Podczas odprawy odbyło się również uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu ratowniczego (zakupionego w ramach dotacji WFOŚiGW i Starostwa Powiatowego w Tomaszowie lubelskim) oraz zmodernizowanej w 2018 roku kotłowni gazowej (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa).

fot.: ,,Powiat Tomaszowski”