Umowy na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego zostały podpisane – gmina Telatyn otrzyma 80 tys. zł.

Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego w imieniu Zarządu Województwa, 17 lipca br, podpisali umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na 2020 rok. W zastępstwie Wójta, Gminę Telatyn w Urzędzie Marszałkowskim reprezentował Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga wraz ze Skarbnikiem. Gmina Telatyn na drogi gminne otrzyma 80 000,00 zł.

17 lipca podpisane zostały pierwsze 22 umowy z ponad 90 które zostaną zawarte w bieżącym roku, na łączną kwotę 1 432 000,00 zł.

Fot. Urząd Marszałkowski w Lublinie