Uczniowie klasy III odwiedzili Wójta Gminy Telatyn

Uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego pod opieką pani Janiny Tuckiej uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie klas I-III Misiowe Podróże Po Polsce. W tego ramach projektu jeden z misiów – Miś Klara odwiedził Gminę Telatyn. Podczas podróży po gminie miś poznał najpiękniejsze zakątki w gminie. We czwartek, 25 lutego wraz z klasą III i panią Janiną Tucką miś gościł u Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego. Były rozmowy i wspólne, pamiątkowe zdjęcie.