Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka

Gmina Telatyn wspólnie ze Szkołą Podstawową w Telatynie już po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021, organizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy, Instytut Badawczy w Warszawie. W ramach programu w klasach 7 i 8 Szkoły Podstawowej zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki czerniaka z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez lekarzy specjalistów. Na zajęciach uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy na podstawie zasady ABCDE. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie zostaną ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia działań profilaktycznych.

W roku szkolnym 2019/2020 mimo niesprzyjających warunków epidemicznych, w programie wzięło udział ponad 350 tysięcy uczniów, w tym uczniowie z Gminy Telatyn.