Uczciliśmy pamięć poległych podczas II wojny światowej

We czwartek, 28 września br odbyły się w Telatynie uroczystości patriotyczne podczas których przywołano pamięć o tych, którzy polegli podczas II wojny światowej. W szczególny sposób uczczono żołnierzy którzy walczyli tutaj, na ziemiach telatyńskich bohatersko stając do walki w obronie swojej Ojczyzny. Jak podkreślił Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski w swoim okolicznościowym przemówieniu ,,Jesteśmy z nich dumni, bo polscy żołnierze zawsze stali po właściwej stronie, walczyli nie tylko w obronie Rzeczypospolitej ale też byli obecni na wszystkich frontach II wojny światowej. Jesteśmy dumni z ich męstwa, bohaterstwa i nieustępliwości”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji poległych którą odprawił ks. Andrzej Bastrzyk – proboszcz parafii w Żulicach w koncelebrze z ks. Eugeniuszem Adamkiem – proboszczem parafii w Rzeplinie. Wszystkich obecnych powitał gospodarz miejsca Wójt pan Dariusz Kozłowski. Wydarzenie to bardzo licznie zgromadziło mieszkańców gminy Telatyn, społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczyły poczty sztandarowe – Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn, Szkoły Podstawowej w Telatynie i proporzec 19 DH Modrzewie. Obecni byli także: Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pan Wiesław Cielica, Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pan Piotr Kielar, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, służby mundurowe: Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze pan Leszek Dmitroca, por. SG Sebastian Harbuz – kierownik zespołu służby granicznej z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie,  chor. szt. SG Katarzyna Matej z  Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk -Loda i pani Wiesława Przytuła wraz ze społecznością szkolną oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik,  Druh Henryk Szaruga wraz z Harcerzami z 19 Drużyny Harcerskiej ,,Modrzewie” im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” i druhna Izabela Kozak wraz zuchami z 19 Gromady zuchowej Ogniki.

Część artystyczną przygotowali harcerze i zuchy prezentując patriotyczny montaż słowno muzyczny a krótki koncert przygotowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza mjra Bogdana Pałczyńskiego, która zapewniła również oprawę muzyczną uroczystości.

Po części oficjalnej w kościele filialnym w Telatynie uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry udali się pod Pomnik poległych w latach 1939-45 w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.