TRWAJĄ SZKOLENIA KOMPUTEROWE W RAMACH MIKROPROJEKTU – ,,CYFROWA GMINA TELATYN”

W Gminie Telatyn trwają bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach mikroprojektu,Cyfrowa Gmina Telatyn”. Gmina realizuje projekt ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” realizowany w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Szkolenia odbywają się w czterech kategoriach wiekowych i są skierowane do mieszkańców gminy Telatyn powyżej 25 roku życia. Każdy z uczestników pracuje w 10 osobowych grupach pod okiem instruktora. Na 100 zakwalifikowanych uczestników projektu, przeszkolonych zostało już 40 osób. Szkolenia odbywają się w budynku Urzędu Gminy Telatyn i będą trwały do końca lutego przyszłego roku.