Targi Woyciechowskie – Gmina Telatyn – promocja i wsparcie rolnictwa

Dnia 27 sierpnia 2020 roku odbyło się podpisanie porozumienia dotyczącego organizacji Targów Woyciechowskich pomiędzy Organizatorem wydarzenia panem Stanisławem Sawą a Partnerem z ramienia Gminy Telatyn – Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim

Targi Woyciechowskie – innowacje 2020, które odbędą się w dniach 19-20 września 2020 roku w miejscowości Poturzyn, gmina Telatyn, powiat tomaszowski, województwo lubelskie będą miały charakter cykliczny. Ich celem będzie promowanie polskich producentów żywności, hodowli, maszyn i urządzeń rolniczych, w myśl stwierdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego że, ,,Promowanie Produktu Polskiego jest najlepiej rozumianym patriotyzmem gospodarczym”. Miejscowość w której zorganizowane zostaną Targi Woyciechowskie położona jest w rejonie hrubieszowsko – tomaszowskich czarnoziemów, najbardziej urodzajnych gleb w Polsce. Jest to rejon intensywnych upraw warzyw i roślin przemysłowych. Wiodącym celem i nadrzędną misją pierwszej edycji Targów Woyciechowski będzie promowanie producentów warzyw, produktu polskiego oraz innowacji 2020 (najnowsze rozwiązania w rolnictwie). Celem Targów będzie również promowanie dorobku gospodarczego, rolniczego i dziedzictwa kulturowego regionu Lubelszczyzny, w tym Gminy Telatyn. Teren targów o powierzchni 5ha jest utwardzony płytami betonowymi, obok znajduje się 20ha pól pokazowych na których w ciągu dwóch dni trwania targów odbywać się będą pokazy pracy maszyn. Imiennik Targów Woyciechowskich – wspaniały gospodarz, który przyczynił się do rozkwitu rolnictwa – Tytus Woyciechowski był promotorem cukrownictwa na Lubelszczyźnie, właścicielem pierwszej cukrowni i wielkim przyjacielem Fryderyka Chopina, który latem 15 lipca 1830 roku przebywał w Poturzynie pozostawiając po sobie ślad w postaci utworów. Targi zostaną zorganizowane właśnie w hołdzie światłemu rolnikowi Tytusowi Woyciechowskiemu. Więcej informacji na www.targiwoyciechowskie.pl