,,Tak powstała Niepodległa” – czyli o historii w Gminie Telatyn

Słynna podróżniczka, pisarka i fotografka – pani Agnieszka Martinka oraz regionalista z zamiłowania a na co dzień pracownik Urzędu Gminy pan Jan Sławiński to główni bohaterowie spotkania z historią pt. ,,Tak powstała Niepodległa”, na które zostali zaproszeni mieszkańcy gminy Telatyn. W tej historycznej wędrówce uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z nauczycielami oraz licznie przybyli członkowie Gminnego Klubu Seniora. Obecny był również Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Dyrektor Szkoły w Telatynie pani Barbara Wójcik, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Pani Agnieszka Martinka podczas spotkania podzieliła się swoimi przeżyciami związanymi z decyzją o podróży rowerem na Ural, którą opisała w książce „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”. Opowiedziała o tym, co sprawiło, że zdecydowała się na ciężką podróż w nieznane i dlaczego podjęła ją z dwójką przypadkowo poznanych osób – Agnieszką i Tomkiem. Podczas prezentacji multimedialnej, bogatej we wspaniałe zdjęcia autorka opowiedziała o problemach związanych z powstaniem książki, o trudzie podróży, który przeplatał się z osobistą historią Jej rodziny. Autorka chciała odnaleźć miejsce zesłania Ojca, który w dniu wywózki w styczniu 1945 roku nie miał nawet osiemnastu lat. Chciała odnaleźć szachtę numer cztery, kopalnię węgla kamiennego – łagier, do którego został zesłany przez połączone siły NKWD i UB. Celem podróży była Połowinka na środkowym Uralu. Książka oprócz przeżyć autorki zawiera również osobiste przeżycia jej ojca pana Zdzisława Martinki rozgrywające się w latach 1939-1958.  Podróż Pani Agnieszki przez te tysiące kilometrów, w różnych trudach i poświęceniach była podróżą nie tylko na Ural ale wędrówką do własnych korzeni i w głąb własnego serca. Opowieść o dalekich stronach, zupełnie innych zwyczajach i kulturze wzbudziła wielkie zainteresowanie słuchaczy.

Drugi z prelegentów – pan Jan Sławiński w myśl zasady ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie…sami nie wiecie co posiadacie” przybliżył wszystkim obecnym historię szczególnych miejsc w Gminie Telatyn, które upamiętniają ważne wydarzenia związane z lokalną historią. Swoje opowieści oparł o prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia szczególnych miejsc wartych zobaczenia. Słuchacze poznali historię poszczególnych pomników, wydarzeń oraz ciekawostki związane z osobami walczącymi o wolną Polskę oraz szczególnymi zdarzeniami, o których wiedzą tylko nieliczni.

Na zakończenie spotkania, słowa podziękowania do prelegentów za przybliżenie słuchaczom wielu ciekawych informacji oraz wszystkich obecnych skierowała Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik.

“Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – nazwa zadania: Mieszkańcy Gminy Telatyn RAZEM dla Niepodległej.