Szkolenie z gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwie odbyło się w Gminie Telatyn

W Centrum Kultury w Nowosiółkach, 15 marca br odbyło się szkolenie o tematyce ,,Dobre praktyki rolnicze w zakresie zarzadzania jakością i ilością wody w gospodarstwie”, które prowadziły panie: dr inż. Anna Nieróbca i prof. Danuta Leszczyńska.

Organizatorem wydarzenia był Instytut ADN z siedzibą w Warszawie, którego reprezentowała pani Angelika Tłuczek, przy współpracy Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego. W szkoleniu wzięli  udział rolnicy z Gminy Telatyn oraz osoby związane na co dzień z rolnictwem. Poczęstunek dla uczestników przygotowały panie z KGW Nowosiółki.

Zachęcamy naszych mieszkańców – rolników z gminy Telatyn, do korzystania z różnych szkoleń i spotkań tematycznych, które nie tylko poprawią efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych w naszej gminie ale też będą pomocne przy aplikowaniu o środki unijne.