Świętujemy rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2021roku obchodzimy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. To szczególny czas kiedy wspominamy tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, oddajemy hołd naszym przodkom. Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 roku. 

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Stało się to możliwe głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Nadzieje Polaków na wolność od przełomu XIX i XX w. wzmacniały mnożące się spory pomiędzy zaborcami, czyli z jednej strony Rosją, a z drugiej Niemcami i Austro-Węgrami. Liczne kryzysy międzynarodowe jakie wówczas wybuchały, czyniły wizję wojny ogólnoeuropejskiej – a w związku z tym umiędzynarodowienie sprawy polskiej – coraz bardziej realną. Historia pokazuje że czas wojny był to okres wielkich nadziei, pragnień i rozczarowań. Polacy z determinacją walczyli o uzyskanie swojej tożsamości narodowej. Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy, 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

Źródło i więcej informacji: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/

Link do części artystycznej przygotowanej przez Uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie dostępny na stronie internetowej szkoły.