Świętujemy 102 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2020 roku będziemy świętować 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto to, jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, wyrazem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. Co roku wydarzenie to w Polsce obchodzone było bardzo uroczyście. Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne, świetowanie w tym roku będzie miało zupełnie inny wymiar. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi oraz w miarę możliwości przyłączmy się do akcji „Niepodległa do Hymnu”, w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Punktualnie o godz. 12.00 w większych stacjach radiowych i telewizyjnych będzie można wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, przyłączyć się do wspólnego śpiewania i w ten sposób oddać cześć i chwałę bohaterom – synom i córom naszej Ojczyzny – Polski.

Rota – słowa: Maria Konopnicka

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!