Strażacy z OSP Nowosiółki obchodzili Jubileusz 70 – lecia swojego istnienia

Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach, którą odprawił proboszcz parafii ks. Jerzy Rzeszowski  w intencji strażaków – ochotników z OSP Nowosiółki dnia 12 czerwca 2021 roku rozpoczęły się uroczystości związane z 70-leciem istnienia OSP Nowosiółki. W uroczystości uczestniczyli sami jubilaci – druhny i druhowie oraz zaproszeni goście:  Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski, Radna Gminy Telatyn pani Zofia Groma,  asystent Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego pani Ewelina Galant-Woźniak, opiekun jednostek OSP Telatyn z Ramienia KP PSP w Tomaszowie Lubelskiem st. kpt. Ryszard Neć, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP pan Jan Kowalczyk, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP pan Kazimierz Organista, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP pan Roman Kurnik, Gminny Komendant ZOSP RP pan Jacek Nowosadowski, opiekun OSP z ramienia Gminy Telatyn pan Bartłomiej Grądz, Przewodnicząca KGW Nowosiółki pani Małgorzata Bryk oraz współmałżonkowie strażaków Jubilatów.   Dalsza cześć spotkania miała miejsce w Centrum Kultury w Nowosiółkach. Odbyło się tam podsumowanie dotychczasowej działalności połączone z ukazaniem historii Jednostki OSP w Nowosiółkach, którą przedstawił Prezes OSP Nowosiółki pan Jacek Gala. Spotkanie miało również charakter sprawozdawczo – wyborczy. W dalszej kolejności Jubilaci otrzymali życzenia oraz pamiątkowe grawery i listy gratulacyjne od zaproszonych gości. 

Dostojnym Jubilatom składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz życzymy nieustannej opieki św. Floriana.