Strażacy z Gminy Telatyn podsumowali 2018 rok

16 lutego br w Sali Narad Urzędu Gminy Telatyn odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Telatynie. Na zaproszenie  Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego, nowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP druha Romana Kurnika oraz nowo wybranego Komendanta Gminnego OSP druha Jacka Nowosadowskiego w zebraniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, wicestarosta powiatu tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Mandziuk, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski, pan Ryszard Misiuda – opiekun OSP z ramienia Gminy oraz Prezesi i Naczelnicy poszczególnych jednostek OSP. Zebranie to stanowiło niejako podsumowanie spotkań, które odbywały się w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Telatyn na przełomie stycznia i lutego. Ochotnicze Staże Pożarne w Gminie Telatyn to aktualnie 252 członków skupionych w 11 jednostkach, w tym 2 typu “S” włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Działają również 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Poturzynie i Telatynie oraz 4 Drużyny Kobiece w Nowosiółkach, Wasylowie, Poturzynie i Łachowcach. Na zebraniu podsumowano działalność druhów w 2018 roku oraz przedstawiono plany i zamierzenia na rok bieżący.

Fot. Powiat Tomaszowski