Strażacy z Gminy Telatyn odebrali czeki na dofinansowanie swoich jednostek

W poniedziałek, 4 października 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie czeków przyznanych dla OSP w ramach programu grantowego Orlen dla strażaków. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na  Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Mirosław Michoński oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z powiatu tomaszowskiego. Gminę Telatyn reprezentował Gminny Komendant ZOSP RP w Telatynie druh Jacek Nowosadowski i Prezes OSP Nowosiółki druh Jacek Gala na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim. Nasi strażacy czeki odebrali z rąk Posła na Sejm pana Tomasza Zielińskiego. W tym roku wsparcie finansowe otrzymało 267 jednostek, w tym 11 komend miejskich / powiatowych PSP oraz 256 jednostek, w tym dwie jednostki z Gminy Telatyn: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosiółkach i Ochotnicza Straż Pożarna w Telatynie. Jednostki z naszej gminy otrzymały po 9000,00zł.

„ORLEN dla Strażaków” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym przez Fundację ORLEN oraz spółkę PKN ORLEN od 2000 r. Jego celem jest  wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu, niezbędnego w realizacji zadań tych jednostek, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie ich działania.