Strażacy z gminy Telatyn obchodzili swoje święto

Mszą świętą odprawioną w intencji strażaków przez ks. Grzegorza Hałasa w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica oraz 70 strażaków z poszczególnych jednostek OSP Gminy Telatyn na czele z Gminnym Komendantem ZOSP RP druhem Jackiem Nowosadowskim. Obecne były również poczty sztandarowe – OSP Telatyn i OSP Posadów. Organizatorem wydarzenia byli druhowie Jednostki OSP Łachowce na czele ze swoim Prezesem druhem Andrzejem Świdrem. Dalsze uroczystości odbyły się w Remizie Strażackiej w Łachowcach. Życzenia druhom złożył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica w imieniu Starosty Tomaszowskiego. Po części oficjalnej miał miejsce tradycyjny poczęstunek.