Strażacy Ochotnicy z OSP Telatyn II obchodzili Jubileusz 50-lecia istnienia

Były życzenia, gratulacje i upominki od zaproszonych gości. W sobotę, 26 czerwca 2021 roku Jubileusz 50 lecia istnienia świętowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Telatyn II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żulicach, którą w intencji Jubilatów odprawił Proboszcz ks. Andrzej Bastrzyk. W uroczystości uczestniczyli sami jubilaci – druhowie oraz zaproszeni goście:  Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, asystent Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego pan Daniel Hawryluk, Komendant Powiatowy KP PSP w Tomaszowie Lubelskiem st. bryg. Mirosław Michoński, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP pan Jan Kowalczyk, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP pan Kazimierz Organista, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP pan Roman Kurnik, były Gminny Komendant ZOSP RP pan Zbigniew Wrona, opiekun OSP z ramienia Gminy Telatyn pan Bartłomiej Grądz oraz Przewodnicząca KGW Telatyn II pani Agnieszka Fronc.

Dalsza część spotkania jubileuszowego miała miejsce w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi Telatyn. Historię Jednostki oraz jej osiągnięcia na przestrzeni lat przedstawił Prezes OSP Telatyn II pan Stanisław Adamczuk. Były wspomnienia, rozmowy i oczywiście jak to podczas jubileuszy bywa omówiono plany na przyszłość. W dalszej kolejności Jubilaci otrzymali życzenia oraz pamiątkowe grawery i upominki od zaproszonych gości. Wręczono również odznaczenia. Za Wysługę Lat odznaczenia otrzymali:  Jan Kusiak – 40, Stanisław Adamczuk – XXXV, Mieczysław Ciećko – XXX, Jerzy Sobuś – XXX, Tomasz Głuszek – XXX, Jacek Głuszek – XXV, Waldemar Urban – XX, Waldemar Wandiuk – XX, Marcin  Lizak – XX, Jarosław Bednarczuk – XX, Paweł Kusiak – XV, Łukasz Sobuś – XV, Łukasz Śliczniuk – XV, Krzysztof Dąbrowski – X, Daniel Bartosz – X, Damian Dymowski – X.  Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:  Jacek Głuszek,  Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Marcin Lizak, Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Daniel Bartosz. Odznaczeniem „Wzorowy Strażak” uhonorowano Pawła Wandiuka.

Dostojnym Jubilatom z OSP Telatyn II składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz życzymy nieustannej opieki św. Floriana.