Środki finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich!!!!

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty propagujące zdrowy styl życia wśród rolników i członków ich rodzin oraz popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach działania można otrzmać 3000,00 zł z przeznaczeniem na:

propagowanie wśród rolników i członków ich rodzin zdrowego stylu życia,
zachęcanie ich do aktywności fizycznej,
popularyzację zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków upływa 25 września 2019 roku!!!

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-wrzesien-2.html