Spotkanie z Sołtysami

We środę, 24 lutego 2021 roku w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi Telatyn odbyło się spotkanie z sołtysami. Oprócz sołtysów poszczególnych sołectw, obecny był również Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski. Spotkanie prowadził Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, głos zabrali również obecni pracownicy Urzędu Gminy w Telatynie. W pierwszej części, spotkanie dotyczyło spraw bieżących gminy: realizowanych i planowanych inwestycji, spraw podatkowych i kulturalnych.

 Na drugą cześć spotkania, do sołtysów z Gminy Telatyn przyjechała delegacja z Krajowej Spółki Cukrowej SA oddział Cukrownia Werbkowice, na czele z Dyrektor panią Marylą Symczuk oraz inspektorami: panem Stanisławem Dardą i panem Wiesławem Tomaszewskim. Na początku spotkania pani dyrektor omówiła przebieg przerobu surowca buraczanego w 2020 roku. Rozmowy z sołtysami dotyczyły również planowanych kontraktacji buraka cukrowego na 2021 rok i jego ceny skupu oraz rozwoju cukrowni.