Spotkanie z przedstawicielami PGE w Starostwie Powiatowym

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PGE, które miało miejsce 16 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. Na zaproszenie Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP w spotkaniu uczestniczyli także: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Andrzej Olborski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość, Grzegorz Pietrusza Dyrektor PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu, Jan Fila Dyrektor PGE o/Tomaszów Lubelski, Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Janusz Brodowski Sekretarz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Monika Iżyńska-Steciuk Pracownik Urzędu Miejskiego w Łaszczowie. Przedstawiciele PGE zapoznali uczestników spotkania z planami przebudowy sieci elektrycznej oraz opowiedzieli o zasadach przyłączenia farm fotowoltaicznych do sieci.

Fot. Powiat Tomaszowski