Spotkanie warsztatowe z Seniorami

Po raz kolejny już w Gminie Telatyn odbyło się spotkanie warsztatowe dla Seniorów, współorganizowane przez Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego i Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie. Z seniorami spotkała się pani Maria Krzowska, która prowadziła zajęcia z ekonomii społecznej oraz pani Magdalena Nowacka, która przybliżyła seniorom zagadnienia dotyczące tematyki prawniczej. Zajęcia miały nie tylko teoretyczny charakter ale były również wspólne rozmowy i dyskusja na tematy niezbędne seniorom w codziennym funkcjonowaniu.