Spotkanie w Żulicach

10 marca br w Żulicach mieszkańcy Gminy Telatyn spotkali się Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, Posłem na Sejm RP Tomaszem Zielińskim, Starostą Tomaszowskim Henrykiem Karwanem oraz Krzysztofem Gałaszkiewiczem Dyrektorem Lubelskiego Oddziału ARiMR. Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Były rozmowy o tzw. Piątce Kaczyńskiego, o funduszach na drogi lokalne a także bieżących problemach mieszkańców. W spotkaniach udział wzięli również: pani Ewa Korzeń kierownik ODR w Tomaszowie Lubelskim, pan Stanisław Bondyra kierownik tomaszowskiego oddziału ARiMR, pan Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, pan Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga.

Podobne spotkania tego samego dnia odbyły się również w gminach Rachanie, Krynice i Tarnawatka.