Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski reprezentował Gminę Telatyn podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z kierownictwem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu tomaszowskiego. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński. Samorządowców z powiatu tomaszowskiego przyjęła Dyrektor Ewa Szałachwiej oraz jej współpracownicy. Podczas spotkania omówiono problemy jakie należy rozwiązać na obszarach wiejskich powiatu tomaszowskiego w ramach złożonych wniosków na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również tematykę przyszłych perspektyw PROW na lata 2021 – 2027.