Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

8 lutego 2018 roku Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski wraz z Posłem na Sejm RP panem Tomaszem Zielińskim, Starostą Tomaszowskim panem Henrykiem Karwanem oraz samorządowcami powiatu tomaszowskiego: panem Wojciechem Żukowskim Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego, panem Markiem Łuszczyńskim Burmistrzem Lubyczy Królewskiej, panem Piotrem Pasiecznym Wójtem Gminy Tarnawatka, panem Jackiem Wiśniewskim Wójtem Gminy Krynice, panem Romanem Miedziakiem Wójtem Gminy Rachanie uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – panem Michałem Mulawą Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego oraz panią Iwoną Nakielską Dyrektorem Departamentu Zarządzania RPO i panią Anną Brzyską Dyrektorem Departamentu Wdrażania EFRR. Podczas spotkania poruszono sprawy dotyczące planowanych inwestycji w Gminie Telatyn oraz sposób pozyskiwania środków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fot. Powiat Tomaszowski