Spotkanie rekrutacyjne seniorów

W dniach 1-2 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora oraz osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn”. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, pracownicy Urzędu Gminy pani Małgorzata Bryk i Ewelina Galant-Woźniak, seniorzy na czele ze swoją Przewodniczącą panią Haliną Szczerbińską oraz osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie. Seniorzy otrzymali dokumenty rekrutacyjne oraz uzyskali informację o planowanym przedsięwzięciu. W ramach zadania na potrzeby Klubu Seniora zostanie zaadaptowany budynek po byłym SKR, będzie on również odpowiednio wyposażony. Duża część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na organizację czasu wolnego seniorów – nie tylko działającego Klubu seniora ale również wszystkich Seniorów z Gminy Telatyn, którzy zechcą w projekcie uczestniczyć. Zaplanowano zajęcia wokalne, zajęcia kulinarne, taneczne, zajęcia komputerowe, edukacja zdrowotna, rehabilitacja, wyjazdy integracyjne i wycieczki. Cała gama działań służących integracji seniorów. Obecnie trwa rekrutacja. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Telatyn oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Telatyn). Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów – osoby po 60 roku życia do udziału. Zajęć będzie sporo i niezaprzeczalnie każdy wybierze coś dla siebie.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn