Spotkanie przedstawicieli Gmin Powiatu Tomaszowskiego

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski reprezentował naszą gminę podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Tomaszowskiego, które odbyło się dnia 7 marca br w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy i zagadnienia działalności Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył Prezes i zarazem wicestarosta powiatu tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń. Organizacja w ramach projektu ,,Aktywność. Współpraca. Rozwój” planuje wydać publikację dot. Powiatu Tomaszowskiego. Publikacja ta zawierałaby informacje historyczne, przyrodnicze, i kulinarne poszczególnych Gmin Powiatu Tomaszowskiego. W ramach tego samego projektu zaplanowano również warsztaty szkoleniowe dla KGW, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych oraz branży hotelarskiej i gastronomicznej. Celem tych warsztatów jest ukazanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego ziemi tomaszowskiej, zastrzeżenie najbardziej tradycyjnych potraw z lokalnych produktów oraz wpisanie ich na listę produktów regionalnych. Kolejnym punktem obrad zgromadzenia było zajęcie stanowiska przez poszczególnych włodarzy gmin odnośnie gospodarki odpadami w tym Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i wystosowanie pism do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.