Spotkanie Opłatkowe w Gminie Telatyn

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy, piękny i rodzinny czas kiedy spotykamy się z najbliższymi i składamy sobie wzajemnie świąteczne życzenia, nie tylko w naszych domach ale również w naszych lokalnych społecznościach. Okazję taką dają organizowane w wielu miejscowościach Spotkania Opłatkowe, podczas których jest okazja by ten świąteczny czas spędzić razem.

Kolędą ,,Wśród nocnej ciszy” przy akordeonowym akompaniamencie pana Wiesława Stachurskiego, rozpoczęło się 20 grudnia br Gminne Spotkanie Opłatkowe w Domu Strażaka w Telatynie, które zgromadziło mieszkańców Gminy Telatyn. Słowo powitania do wszystkich obecnych skierował Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. W atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wprowadzili uczestników uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz seniorzy z Gminnego Klubu Seniora, którzy przygotowali część artystyczną poprzez którą przybliżyli nam sceny z czasów kiedy narodził się Jezus Chrystus. Harcerze z 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” wraz z opiekunem Henrykiem Szarugą na ręce pana Wójta przekazali światełko Betlejemskie. Po odczytaniu Ewangelii św Łukasza przez ks. Andrzeja Bastrzyka wszyscy obecni złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia. Była to wyjątkowa, wzruszająca chwila spotkania – czas serdeczności i wzajemnej życzliwości. Życzenia dla wszystkich mieszkańców złożył również Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Niejedną łezkę w oku wywołał ,,Kącik wspomnień”, który w połączeniu z dekoracją w postaci wystawy dawnych zdjęć stanowił niejako powrót do przeszłości. W muzyczną wędrówkę zabrał wszystkich pan Stanisław Michalczuk – kierownik muzyczny Zespołu Artystycznego ,,Fermata”, który zaprezentował kolędy i pastorałki w wykonaniu śpiewającego w latach 90-tych na terenie Gminy Telatyn Zespołu ,,Wilga”, w którym również był muzykiem. Część artystyczną spotkania zakończył występ Orkiestry kameralnej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, w składzie: pani Barbara Rabiega, pan Krzysztof Stopa, pan Dariusz Sobczak, pan Lech Górski i pan Tomasz Nadolski. Była to okazja do wspólnego śpiewania zarówno pięknych kolęd, jak również pastorałek, które w polskiej tradycji stanowią niezwykle ważny aspekt. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym wigilijnym poczęstunkiem: pierożkami i barszczykiem i świątecznymi ciastami.

Organizatorem wydarzenia byli: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Proboszcz Parafii w Żulicach, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn oraz Gminne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Telatyn. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji wydarzenia oraz wszystkim, którzy włączyli się w to wspólne świętowanie.